Review sách Nhà Lãnh Đạo Không Chức Danh

Đây là quyển sách thứ hai mà mình đọc của tác giả Robin Sharma (cuốn đầu tiên là Ba người thầy vĩ đại). Thật sự rất thích những triết lý cuộc đời được ông chia sẻ bằng cách nói hết sức đời thường, đơn giản nhưng có sức lay chuyển lớn. Ví dụ như “Lạc đường cũng là một phần trong việc tìm kiếm con đường đúng đắn. Đôi khi chúng ta cần phải lạc đường trước khi có thể phát triển một cái nhìn rõ ràng về con đường mình cần phải đi. Tất cả những gì anh đã …

Continue Reading