Review sách Đúng Việc

Có lẽ với những người trẻ thì tài chính luôn là một trong những mục tiêu được quan tâm hàng đầu. Tuy nhiên, tiếp cận mục tiêu tài chính dưới góc độ nào mới bền vững và cân bằng mọi khía cạnh trong bánh xe cuộc đời để vừa có được hạnh phúc, vừa có được thành công?

Mình tìm thấy câu trả lời sâu sắc và thuyết phục trong cuốn sách Đúng việc của tác giả Giản Tư Trung. Xin tóm tắt, trích dẫn sơ lược một số ý trong cuốn sách mà mình thấy tâm đắc:

Công việc quan trọng nhất và có thể nói là duy nhất của mỗi người trên cõi đời này, không gì khác chính là “nghề làm người”. Mục tiêu cao nhất là trở thành con người tự do (được dẫn dắt bởi “con người bên trong” (lương tri, lương tâm, đạo đức, phẩm giá, phẩm hạnh, giá trị, nhân cách, lẽ sống, lẽ phải…) Ngược với con người tự do là con người nô lệ (nô lệ cho người khác, cho tiền bạc, cho quyền lực, danh vọng, địa vị hay bất kỳ cái gì khác ngoài con người mình)

Để thành công và hạnh phúc cần có hai túi: túi văn hóa (gồm hai ngăn là đầu minh định và tim có hồn) và túi chuyên môn (gồm hai ngăn là đầu chuyên gia và tim yêu nghề). Không có hai túi này mà kiếm được nhiều tiền, nhiều quyền, nhiều danh thì chắc chắn là con đường tà đạo.

Khi đi làm cứ cố gắng làm cho ra người và làm cho ra việc thì nhất định sẽ ra tiền. Với con người tự do thì làm cho ra người mới là mục đích thật sự khi làm việc. Còn tình cảm, sự quý trọng và tiền bạc, danh phận, quyền lực chỉ là hệ quả tất yếu mà họ sẽ nhận được.

Đây là một video dựa trên nội dung được trích từ cuốn sách: Nhận 5 làm 10, Khôn hay Khùng

Với mình, cuốn sách đem đến một cái nhìn toàn cảnh về một con đường toàn vẹn, cân bằng cho các mục tiêu cuộc đời. Có thể nói đây là một trong những quyển sách nên đọc để khai sáng bản thân.