Mọi tổn thương sẽ được CHỮA LÀNH nếu bạn hiểu điều này!

Chúng ta thường nghĩ rằng những sự kiện hoặc hành động của người khác trong quá khứ khiến chúng ta cảm thấy tổn thương nhưng sự thật KHÔNG phải vậy!

Mình nhận ra điều này khi trải nghiệm quy trình NLP dòng thời gian và hôm nay đọc một cuốn sách cũng khẳng định tương tự nên mình quyết định viết ra chia sẻ với mọi người.

Đây là nguyên văn câu nói trong sách Quẳng gánh lo đi và vui sống của Dale Carnegie: “Con người không bị tổn thương bởi những biến cố xảy ra trong đời họ mà tổn thương bởi những suy nghĩ và cảm nhận của bản thân về những biến cố đó.”

Ví dụ ai đó gay gắt với bạn về việc gì đó, nói bạn phải làm thế này thế kia trong khi quan điểm của bạn hoàn toàn khác, bạn cảm thấy bức xúc, không được tôn trọng và bị tổn thương.

Nhưng không phải người đó làm tổn thương bạn.

Mà chính niềm tin “ai đó nói to, gay gắt với tôi và muốn tôi làm theo ý họ đồng nghĩa với việc họ đang áp đặt và không tôn trọng tôi” mới khiến bạn tổn thương.

Nếu nghĩ kỹ bạn có thể thấy rằng họ đang nói to và có thể họ muốn bạn theo quan điểm của họ nhưng không có ý thiếu tôn trọng bạn đâu. Có thể họ không biết cách thể hiện quan điểm một cách khéo léo mà thôi, vì chúng ta đều vô thức học được rằng nóng giận sẽ giúp người khác làm theo ý mình.

Vậy thì niềm tin ban đầu của bạn cũng chỉ là một quan điểm và không thực sự chính xác. Khi thay thế nó bằng một niềm tin khác như “họ có ý tốt nhưng thể hiện chưa khéo léo mà thôi”, bạn có thể thông cảm và không bị tổn thương nữa.

Túm lại sự kiện vẫn là sự kiện đó, chúng ta không thể thay đổi người khác nhưng hoàn toàn có thể chọn cách mình “suy diễn” về sự kiện đó.

Dĩ nhiên, để thực sự áp dụng thành công thì mỗi người cần thêm nhiều kỹ năng, kiến thức và trải nghiệm khác nữa như cần phải hiểu rằng chúng ta có khả năng điều khiển suy nghĩ của bản thân, một sự việc hiện tượng có nhiều góc nhìn cho chúng ta lựa chọn, các cách suy nghĩ tích cực, tách rời các sự kiện với bản chất, giá trị của mình…

Hãy cứ từng bước từng bước…