Post Tagged with: "ho so xin viec bao gom nhung gi"

Chuẩn bị hồ sơ xin việc – Bộ hồ sơ xin việc hoàn chỉnh gồm những gì?

27/06/2013 09:04
Chuẩn bị hồ sơ xin việc – Bộ hồ sơ xin việc hoàn chỉnh gồm những gì?

Mặc dù hiện nay đa phần chúng ta dùng Internet để tìm việc và cũng dùng Internet để nộp hồ sơ, nhưng việc chuẩn bị sẵn những hồ sơ giấy vẫn hết sức cần thiết. Một bộ hồ sơ giấy hoàn chỉnh sẽ bao gồm: 1. Sơ yếu lý lịch có xác nhận của địa phương  Bạn có thể mua bộ hồ sơ có sẵn ở các điểm bán văn phòng phẩm và điền vào bản Sơ yếu lý lịch in sẵn trong đó. Cách này hơi tốn công và […]

Read more ›