DỪNG lại để TIẾN lên, CHẬM lại để NHANH hơn

Mỗi tuần mình đều dành ra chừng 1 tiếng để tổng hợp lại những gì đã làm trong 1 tuần, điều gì tốt và điều gì không, rồi gửi cho coach của mình. Nhiều lúc chủ quan cho rằng mình đã tự rút kinh nghiệm hàng ngày rồi, cái tổng kết tuần này có vẻ ko cần thiết lắm. Chỉ vì là thủ tục nên đành phải làm.

Nhưng khi trả lời từng câu hỏi mới ngộ được rằng chỉ khi thực sự gác mọi chuyện lại, chỉ khi thực sự dừng lại, thực sự từ bỏ cái mong muốn làm thật nhiều thứ (về số lượng) sang 1 bên, mọi thứ mới lắng đọng lại và mình mới nhìn thấy những chiều sâu sắc hơn. Có những thứ phải đứng ở 1 vị thế 1 tuần chúng ta mới nhận ra. Giống như leo lên 1 chừng đủ cao nhìn xuống mới thấy đc bức tranh cần thấy.

Đó là 1 trong những giá trị khi bạn có coach đồng hành cùng.

DỪNG LẠI ko có nghĩa là dậm chân tại chỗ. Chính những lúc làm mãi 1 việc ko có hiệu quả mới là dậm chân tại chỗ

CHẬM LẠI để hiệu quả và chính xác có khi nhanh hơn việc cố làm thật nhiều thật nhiều vừa mệt, vừa dễ sai sót rồi lại mất thời gian khắc phục hậu quả.