Bạn làm gì khi thấy Lỗi sai/Nhược điểm/Điểm chưa hoàn thiện của người khác?

Khi nhìn thấy Lỗi sai/Nhược điểm/Điểm chưa hoàn thiện của người khác?, bạn thường phán xét, tỏ thái độ, rời xa hay thông cảm, tìm cách giúp đỡ?

Dù cách phản ứng của bạn là gì thì đó cũng chính là cách bạn phản ứng với BẢN THÂN khi thấy mình mắc lỗi hoặc khi nhìn thấy những điểm yếu của bản thân.

Mình học được một vài điều về chuyện này:

Một là, khi nhìn thấy ai đó xung quanh mình mắc lỗi, chưa hoàn hảo, chưa làm tốt một việc gì đó thì chính mình cũng đã/đang chưa làm tốt việc nào đó (có thể là chính việc đó hoặc việc khác).

Hai là, nếu mình muốn bản thân mình tiến bộ thì mình phải giúp được bạn mình tiến bộ.

(Theo Nguyên lý gương soi)

Nếu ngày trước nhìn thấy ai đó mắc lỗi, mình rất dễ phán xét, và dĩ nhiên khi phán xét là không giúp đỡ gì được nhiều.

Bây giờ, dựa vào những điều trên, mình hiểu rằng có thể mình cũng có thể đã mắc lỗi tương tự (về bản chất chứ không nhất thiết chính xác tình huống đó). Nếu mình ở trong tình huống của họ, chắc gì mình đã làm tốt hơn.

Nếu mình nhìn thấy họ sai thì mình có trách nhiệm giúp họ.

Có những người mình giúp trực tiếp bằng cách chia sẻ, hướng dẫn. Có những người mình có thể cho họ sự động viên, khích lệ, tôn trọng, bao dung… Có những tình huống mình chỉ nhìn thấy ở ngoài đường không thể giúp bằng 2 cách trên thì mình hiểu rằng mình nên rút kinh nghiệm từ họ và mong họ dần dần sẽ nhận ra và tốt hơn.

Giúp nhưng không kỳ vọng rằng người khác sẽ thay đổi như cách mình muốn. Chỉ cần chân thành và làm hết sức là đủ.

Túm lại điều mình muốn nói ở đây là, chúng ta đều xứng đáng được yêu thương và tôn trọng, ngay cả khi chúng ta còn chưa hoàn hảo. Hãy dành tình yêu đó cho bản thân mình và cả những người khác nữa!